Åsbygden

Syftet med planen är att ge plats för nya bostäder och verksamheter och samtidigt bevara det öppna landskapet med utblickar mot sjö och fjäll.

Status

  • Fördjupad översiktsplan
  • Laga kraft
  • Datum: 2018-04-16