Täng 2:81, Ås (Ås båthamn)

Ett planarbete är påbörjat som ska möjliggöra bostäder i form av radhus och flerfamiljshus samt ett natur- och rekreationsområde intill Ås båthamn.

Detaljplanens status

Bearbetning inför samråd