Kaxås 11:1 mfl, Kaxås

Ett planarbete är påbörjat för att möjliggöra ca 40 villor i Kaxås (kommunen upprättar inte detaljplanen).

Detaljplanens status

Bearbetning inför samråd