Hissmoböle 2:102, Krokom

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet för uppförande av carport.

Detaljplanens status

Bearbetning inför samråd