Ås-Gärde 1:6, Ås (Ösa Strand)

Detaljplanens syfte är att skapa bebyggelse av arkitektritade bostadshus i 1- och 2-plan varierande ifrån ca 120-160 kvm.

Detaljplanens status

Bearbetning inför samråd

Området planeras att bli enhetligt i sin karaktär och hustyperna ska i möjligaste mån begränsas till 2-3 olika konfigurationer. Intentionen med planområdet är att bebyggelsen i området ska harmonisera med den omgivande miljön och stor vikt avses läggas på att en generös del av marken avsätts för natur, grönytor och lekplatser. Målet är att stycka av ca 10-15 tomter i storleken 1450-2800 kvm, avsedda för enbostadshus enligt ovan.