Rödögården 1:6, Rödön

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder. Utbyggnaden omfattar avstyckning av nio tomter i anslutning till befintlig bebyggelse vid Rödögården.

Detaljplanens status

Antagen

Detaljplanen har antagits av Bygg- och miljönämnden den 12 september 2019.