Täng 2:33, Ås

Bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun har den 15 februari 2019 beslutat att anta detaljplan för del av Täng 2:33, Ås, Krokoms kommun.

Detaljplanens status

Antagen - överklagad