Byn 1:4, Sång­hus­vallen etapp 4, Ås

Detaljplanen för Byn 1:4, Sånghusvallen etapp 4, laga kraft 2012-10-10, saknar bestämmelse om exploateringsgrad för kommande bebyggelse inom området. Exploateringsgraden reglerar byggnadernas storlek inom fastigheterna.

Status

  • Laga kraft
  • Datum: 2015-07-24
  • Plannummer: 276