Täng 2:28 och Täng 2:46, Ås

Fastighetsägaren för Täng 2:28, 2:46 önskar göra en ny detaljplan för fastigheten Täng 2:28, 2:46. Avsikten är att skapa möjlighet att uppföra friliggande bostadshus på fastigheten.