Sånghusvallen, etapp 5, Ås

Planens syfte är att klargöra förutsättningarna för bostadsbebyggelse och nödvändiga bostads­komplement i form av t.ex. skola och förskola. Planen utgör den femte etappen i plan­läggningen av det större område som i översiktsplan för Södra Ås kallas Sång­husvallen.

Detaljplanens status

Laga kraft

  • Datum: 2017-04-26
  • Plannummer: 284