Detaljplanering

Detaljplanen talar om hur och till vad man får använda mark och vatten inom ett område. Detaljplanen är juridiskt bindande. Genom detaljplaner regleras markens användning och bebyggelsens utformning mer i detalj. Syftet med detaljplanen kan vara att göra det möjligt att bygga nya hus eller anläggningar inom ett visst område.

Pågående detaljplaner

I planeringsprocessen har du som medborgare möjlighet att påverka planeringen. Planer på samråd och granskning som du kan lämna synpunkter på, hittar du här.

Pågående detaljplaner
Beskrivning Status Datum
Aspås-Nygården 2:21, Aspås Bearbetning inför antagande
Del av Rösta 2:6, Ås (Åskilen, etapp 1) Bearbetning inför samråd
Del av Smedsåsen 1:63 samt del av Smedsåsen 1:57, Nälden (Hållplats Nälden) Bearbetning inför antagande
Faxnälden 4:97, Nälden Bearbetning inför samråd
Hissmoböle 2:102, Krokom Bearbetning inför samråd
Hissmoböle 2:16, 2:40 m.fl, Krokom Bearbetning inför antagande
Kaxås 11:1 mfl, Kaxås Bearbetning inför samråd
Kälen 5:5, Krokom (Hanaberget) Bearbetning inför samråd
Rödögården 1:6, Rödön Antagen 12 september
Täng 2:33, Ås Antagen - överklagad
Täng 2:81, Ås (Ås båthamn) Bearbetning inför samråd
Ytterån 1:102, Ytterån Bearbetning inför samråd
Ås-Gärde 1:6, Ås (Ösa Strand) Bearbetning inför samråd
Ås-Hov 1:173, Ås (Sjövillan) Bearbetning inför samråd
Änge 1:128, Änge Bearbetning inför samråd
Änge 1:87, Änge Bearbetning inför samråd

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Här hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft från 2015 och framåt. För äldre planer kontakta kundcenter.

Detaljplaner som vunnit laga kraft
Beskrivning Plannummer Datum
Hissmoböle 2:281, 2:334 och 2:20, Krokom 292 30 nov 2018
Ås-Hov 1:13 m fl, Ås 289 20 jun 2018
Täng 1:51 och Täng 1:52, Ås 288 19 apr 2018
Åkersjön 1:370, Åkersjön 286 21 mar 2018
Rösta 2:6, Ås 274 24 apr 2015
Rödö­gården 1:5 och 1:33, Rödön 278 25 nov 2015
Rödögården 1:33, Rödön 282 27 okt 2016
Norrgård 1:94, Föllinge 281 21 jul 2016
Byn 1:4, Sång­hus­vallen etapp 4, Ås 276 24 jul 2015
Faxnälden 4:97, Nälden 275 26 maj 2015
Hissmoböle 2:242, Krokom 283 30 nov 2016
Hissmoböle 2:81, Krokom 285 9 nov 2017
Hissmon 1:125, Krokom 280 16 mar 2016
Hiss­mo­böle 2:206 och 2:334, J4-området, Krokom 277 24 jul 2015
Byn 1:4, Sånghusvallen etapp 5, Ås 284 26 apr 2017
Hissmoböle 2:21, Krokom 287 26 mar 2018
Täng 2:42, Ås 293 27 feb 2019
Täng 2:28 och Täng 2:46, Ås 290 19 jul 2018
Hissmoböle 2:335 m.fl., Krokom 291 16 okt 2018
Ås-Hov 1:49 mfl, Ås 279 25 nov 2015
Hjälpte informationen på sidan dig?