Tågstopp Nälden

Tecknad skiss över tågstopp Nälden

Nu är det dags att börja bygga den nya stationen i Nälden. I mars sätter vi igång arbetet. Vid ett par tillfällen kan det förekomma bullrande arbeten. Följ oss på webben för att hålla dig uppdaterad.

Arbeten som kan påverka dig

Under ett par tillfällen kommer arbetena innebära längre stopp i tågtrafiken, cirka 60-80 timmar. Under den tiden kommer bullrande arbeten att förekomma. Dessa arbeten kan även komma att ske nattetid.

  • Under vecka 22 sker arbeten med höjning av spår. Klockan 8.00 på torsdag den 2 juni stängs Brovägen i anslutning till järnvägsöverfarten i Nälden. Den kommer vara stängd fram till kl 18.00 på fredag den 3 juni. Under den tiden ska körbanan bytas ut och spåren justeras. Järnvägsöverfarten får betongplattor som skapar en jämn övergång mellan väg och järnväg. Inga trafikanter kan passera järnvägen under denna tid.Vi ber om överseende med de tillfälliga störningar arbetet orsakar. Fordonstrafiken kommer att ledas om via Vaplan. En omledning på cirka 14 kilometer för att ta sig runt. Följ orangea hänvisningsskyltar och räkna med extra lång restid.
  • Under vecka 37 är det inkoppling och besiktning av bland annat signalanläggningen

Följ bygget på www.trafikverket.se/nalden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Genom att bygga en station i Nälden underlättar vi för arbetspendling och skapar hållbara persontransporter i området. Arbetena på plats i Nälden kommer att börja under mars och beräknas pågå till och med oktober. Det första tåget väntas stanna på den nya stationen i mitten av december 2022 då den nya tidtabellen (T23) tas i bruk.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny