Utställning av nya före­skrift­er för avfallshantering

Woman making compost from old vegetables

Det går inte längre att lämna synpunkter

Tiden att lämna synpunkter gick ut den 25 augusti 2020.

Ny lagstiftning innebär att kommunens avfalls­före­skrifter måste uppdateras. Bland annat ska alla kommuner erbjuda matafallsinsamling från hushåll och verksamheter. Syftet är att ta bättre hand om avfallet så att miljöpåverkan minimeras.

Förslaget till nya föreskrifter ställs nu ut för att du ska få möjlighet att tycka till innan beslut fattas i kommunfullmäktige.

Vi vill veta vad du tycker
– var med och påverka!

Förslaget finns att läsa eller ladda ner via länken här nedanför. Synpunkter lämnas skriftligen senast den 24 augusti 2020 till kundcenter@krokom.se, eller

Krokoms kommun
Renhållning
835 80 KROKOM

Märk ditt ärende med ”Renhållningsföreskrifter”. Kom ihåg att lämna dina kontaktuppgifter om du vill att vi återkopplar till dig.

Vad händer sedan?

Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter och ändringar görs vid behov. Föreskrifterna ska sedan antas av kommunfullmäktige innan de träder i kraft.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny