Projekt

Bo, trafik och miljö - pågående projekt

 1. Tågstopp Nälden

  Nu är det dags att börja bygga den nya stationen i Nälden. I mars sätter vi igång arbetet. Vid ett par tillfällen kan det förekomma bullrande arbeten.

 2. Utbyggnad av VA-infrastruktur

  Under en tioårsperiod investerar Krokoms kommun drygt 310 miljoner kronor i infra­struk­turen för vatten och avlopp i de södra delarna av kommunen.

Bo, trafik och miljö - avslutade projekt

 1. Utställning av nya före­skrift­er för avfallshantering

  Det går inte längre att lämna synpunkter Tiden att lämna synpunkter gick ut den 25 augusti 2020. Ny lagstiftning innebär att kommunens

 2. Sanering av föroreningar i Hissmofors

  Nu inleds saneringsarbetet av kisaska och olja i området runt Hissmofors och Nyhedens skola i Krokom. Periodvis kommer arbetet medföra ökade

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny