Projekt

Bo, trafik och miljö - pågående projekt

 1. Rapport av material i kontakt med dricksvatten

  Vatten från en vattentäkt till konsumenterna kommer i kontakt med olika material på vägen. Vatten under beredning i ett vattenverk passerar bassänger

 2. Krokoms centrum 2035

  Krokoms kommun har i samband med framtagande av fördjupad översiktsplan för Älvområde Krokom konstaterat att det finns behov av att ta ett

 3. Tågstopp Nälden är klart

  Den nya stationen i Nälden är klar för invigning. Sedan i mars har arbetet pågått och nu är projektet i mål. Söndagen den 11 december stannar det

 4. Utbyggnad av VA-infrastruktur

  Under en tioårsperiod investerar Krokoms kommun i infra­struk­turen för vatten och avlopp i de södra delarna av kommunen. Investeringen är nödvändig

Bo, trafik och miljö - avslutade projekt

 1. Utställning av nya före­skrift­er för avfallshantering

  Det går inte längre att lämna synpunkter Tiden att lämna synpunkter gick ut den 25 augusti 2020. Ny lagstiftning innebär att kommunens

 2. Sanering av föroreningar i Hissmofors

  Nu inleds saneringsarbetet av kisaska och olja i området runt Hissmofors och Nyhedens skola i Krokom. Periodvis kommer arbetet medföra ökade

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny