Projekt

Bo, trafik och miljö - avslutade projekt

  1. Sanering av föroreningar i Hissmofors

    Nu inleds saneringsarbetet av kisaska och olja i området runt Hissmofors och Nyhedens skola i Krokom. Periodvis kommer arbetet medföra ökade

Hjälpte informationen på sidan dig?