Projekt

Bo, trafik och miljö - pågående projekt

  1. Utbyggnad av VA-infrastruktur

    Under en tioårsperiod investerar Krokoms kommun drygt 310 miljoner kronor i infrastrukturen för vatten och avlopp i de södra delarna av kommunen.

Bo, trafik och miljö - avslutade projekt

  1. Utställning av nya före­skrift­er för avfallshantering

    Det går inte längre att lämna synpunkter Tiden att lämna synpunkter gick ut den 25 augusti 2020. Ny lagstiftning innebär att kommunens

  2. Sanering av föroreningar i Hissmofors

    Nu inleds saneringsarbetet av kisaska och olja i området runt Hissmofors och Nyhedens skola i Krokom. Periodvis kommer arbetet medföra ökade

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny