Utställning av nya ren­håll­ningsföreskrifter

Matrester i vasken

Under sommaren kommer förslag till nya ren­håll­nings­­före­skrifter att ställas ut på kommunens hemsida. Håll utkik och ta chansen att lämna synpunkter.

Under perioden 1 juli till 24 augusti kommer förslag till revi­derade före­skrifter för avfalls­hantering att ställas ut. De nya föreskrifterna tar hänsyn till matavfalls­insamling. Under denna period kommer du som med­borg­are att kunna lämna dina syn­punkter. Synpunkter kommer kunna lämnas via post eller e-post.