Nyhetsarkiv

Nyheter

 1. Stor satsning för tillväxt

  Under en tioårsperiod investerar Krokoms kommun drygt 310 miljoner kronor i infrastrukturen för vatten och avlopp i de södra delarna av kommunen.

 2. Många ville fira första spadtaget för tågstoppet

  Det var nästan hundra personer som uppmärksammade kommunens uppmaning att fira det första spadtaget för Hållplats Nälden. Med tal, tårta och

 3. Tågstopp Nälden

  Nu är det dags att börja bygga den nya stationen i Nälden. I mars sätter vi igång arbetet. Vid ett par tillfällen kan det förekomma bullrande arbeten.

 4. Nu går flyttlassen till Aspås

  Intresset har varit stort för de nyproducerade radhuslägenheterna i Aspås. I slutet på oktober var det slutbesiktning och de nya hyresgästerna kunde

 5. Allt mindre mat slängs

  Schemalagd lunch, utspridda mattider och en lugnare måltidsmiljö är några av sakerna som kom­munen arbetar med för att minska matsvinnet. Resul­tatet

 6. Ska du installera eller ändra en eldstad?

  Om du ska installera eldstad eller göra en väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal behöver du göra en anmälan till kommunens bygg- och

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny