Nyhetsarkiv - Bo, trafik och miljö

Nyheter

 1. Nya utmaningar för Ulla

 2. Ny vindbruksplan ett måste

  Det har hänt en hel del sedan 2010 då Krokoms kommuns vindbruksplan antogs. Nu inleds arbetet med en översyn av dokumentet som ska väga samman olika

 3. Nya och förstärkta vattentäkter i Krokoms kommun

  Det pågår ett flertal arbeten med att lokalisera nya och förstärka befintliga vattentäkter runt om i Krokoms kommun. Det handlar dels om att säkra

 4. Mer aktivitet med pepp från kungahuset

  De fyra feriearbetarna Isa, Vetle, August och Signe ska kartlägga befintliga och möjliga ytor för spontanaktiviteter i Krokoms kommun. Målet är att

 5. Kungörelsedel­givning fjärrvärme Hissmofors

  Bygg- och miljönämnden i Krokom har fått in en anmälan, enligt miljöprövnings­förordning (2013:251), om anläggande av en ny värme­central vid

 6. Hyresreducering för lokalhyresgäster återinförd

  /funktioner/kontaktpersoner/kontaktpersoner-kommunledningsforvaltning/2019-03-06-linus-ekqvist.html

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny