Nyhetsarkiv - Bo, trafik och miljö

Nyheter

 1. Nya lagkrav för laddning vid parkeringsplatser

  För laddning av elfordon finns såväl nya som retroaktiva lagkrav att följa för den som är ägare av vissa parkeringsplatser. Den 1 januari 2025 träder

 2. Möjlighet till utveckling genom ny detaljplan

  Nu har ytterligare en detaljplan i Krokoms centrum vunnit laga kraft. Planen möjliggör bostäder i form av flerfamiljshus och centrumverksamheter.

 3. KBAB bygger nytt i Nälden

  Ann-Kristin Sahlin har bott i Nälden i många år och hon tycker att det är bra att det byggs nya och moderna lägenheter. Att ett kommunalt bostadsbolag

 4. Ett steg närmare Krokoms centrum 2035

  Planprogrammet för Krokoms centrum är nu godkänt. Det kommer att vägleda all kommande detaljplanering i centrum. Framtiden för Krokoms centrum

 5. Vinn på att lämna in i tid

  Vi vill uppmärksamma er på att semestertider är här och med det kommer en påminnelse om att våra handläggningstider kan bli något längre än normalt.

 6. Miljögifter i Storsjöfisk – nya förslag på kostråd

  I Storsjön har det upptäckts förhöjda halter av vissa miljögifter i fisk, såsom PFAS, PCB, dioxiner och kvicksilver, efter provtagningar gjorda av

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny