Solfångare och solceller

Krokoms kommun vill uppmuntra kommuninvånarna till att använda sig av förnyelsebar energi, till exempel solfångare och solceller. Därför har man beslutat att det inte krävs bygglov för uppsättande av sådana på tak och fasad, under förutsättning att byggherren får godkännande från de grannar som berörs.

När det gäller kulturminnesmärkta hus krävs alltid bygglov för att sätta solfångare eller solceller på tak och fasad.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny