Krokom

Krokom är kommunens centralort och knutpunkt. Här finner du kommunhuset, bibliotek, apotek, bank, vårdcentral, mataffär samt flertalet resturanger och näringslivsverksamheter.

Tomter vid Kvarna

I området låg, troligen redan på 1700-talet, en gemensamhetskvarn, en tullkvarn, därav namnet ”Kvarna”. Området är ligger nära förskola, skola, idrottshall, idrottsplatser samt Indalsälven och rekreationsområden. Från området är det nära till Krokoms centrum med affärer, hälsocentral, restauranger, café, bibliotek med mera.

Se tomterna på Google Maps i ett nytt fönster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Intresserad? Anmäl dig till vår tomtkö!

För att få chansen att köpa en av tomterna på Kvarna behöver du anmäla dig till vår tomtkö.

När din anmälan är registrerad får du en bekräftelse på din anmälan och din placering i tomtkön. Att vara placerad i Krokoms kommuns tomtkö för Kvarna kostar 200 kronor i registreringsavgift.

Observera att registreringen i tomtkön endast avser Kvarna och att du behöver ta del av bestämmelserna för tomtkö och godkänna dessa.

Fyll i dina uppgifter för anmälan till tomtkö Kvarna
Fyll i dina uppgifter för anmälan till tomtkö Kvarna
Jag har läst och godkänner bestämmelserna för tomtkö. * (obligatorisk)
Jag har läst och godkänner bestämmelserna för tomtkö.

Bestämmelser för tomtkö

1§ Sökande till tomt ska vara fysisk person som inte företräder byggintresset. Sökanden ska betala en registreringsavgift på tvåhundra kronor. Registreringsavgiften ska årligen betalas via faktura för att sökanden ska kvarstå i tomtkön. Betald avgift återbetalas inte.

2§ Registrering förutsätter att sökanden är myndig.

3§ Endast en person per hushåll får registrera sig i tomtkön. Däremot kan din partner stå som medsökande.

4§ Registreringen är personlig och får inte överlåtas.

5§ Efter skilsmässa eller varaktig separation äger en de sökande rätt att behålla platsen i tomtkön. Vem som ska kvarstå i kön ska meddelas skriftligen.

6§ Sökande som tilldelats tomt via kommunens tomtkö för bygge i egen regi avregistreras ur tomtkön.

7§ Registrering av sökande sker i datumföljd förutsatt att ansökan är komplett och avgift är betald senast fakturans förfallodatum.

8§ Den som registreras som tomtsökande är skyldig att omgående anmäla namnändring eller varaktig adressändring till den enhet som administrerar tomtkön. Har adressändring inte anmälts anses sökanden inte intresserad av att stå kvar i tomtkön och stryks därför.

9§ För att behålla sin plats i kön ska sökanden i början av varje år förnya sin ansökan. Detta sker genom att sökanden inbetalar administrationsavgiften som faktureras av kommunen. Har avgiften inte betalats inom 30 dagar anses sökanden inte intresserad av att kvarstå i tomtkön och stryks därför.

10§ Sökande som vid tre tillfällen tackat nej till att teckna köpekontrakt för tomt fördelad via tomtkön får inte längre stå kvar som sökande till tomt utan får ansöka om förnyad registrering.

11§ Villkor för förvärv av tomt. Sökanden som fått tomt fördelad genom kommunens tomtkö måste i huvudsak har färdigställt ett bostadshus inom två år från tillträdesdagen. Om inte det sker tillkommer ett vite på tiotusen kronor för den sökande. Sökanden som fått villatomt förbinder sig att bosätta sig på den på sådant sätt att köparen folkbokförs på fastigheten.

12§ Samhällsbyggnadsförvaltningen kan, efter särskild begäran, medge avsteg från angivna regler och villkor i den mån särskilda omständigheter i det enskilda fallet motiverar detta.

Införande av registreringsavgift till den kommunala tomtkön är i enlighet med i Krokoms kommunfullmäktige.
Kf § 79
Dnr KS 07/247

Information och pris för tomter vid Kvarna

Fastighetsbeteckning

Areal kvadratmeter

Pris kronor

Hissmon 1:286

948

400 000

Hissmon 1:287

814

400 000

Hissmon 1:288

911

400 000

Hissmon 1:289

908

400 000

Hissmon 1:290

878

400 000

Hissmon 1:291

897

400 000

Hissmon 1:292

912

400 000

Hissmon 1:293

947

400 000

Hissmon 1:294

966

400 000

Hissmon 1:295

804

400 000

Hissmon 1:296

960

400 000

Hissmon 1:297

863

400 000

Hissmon 1:298

860

400 000

Hissmon 1:299

912

400 000

Hissmon 1:300

875

400 000

Hissmon 1:301

760

400 000

Hissmon 1:302

921

400 000

Hissmon 1:303

1028

400 000

Avgifter

Anslutningsavgifter för avlopp, dag- och spillvatten, samt el och fiber ingår i tomtpriset. Nybyggnadskarta ingår också i tomtpriset. Anslutning till kommunalt vatten och avlopp är ett krav.

Övriga kostnader i samband med bygget så som bygglov tillkommer.

Dekorationsbild
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny