Ås

Åsbygden ligger naturskönt beläget mellan Krokom och Östersund, med utsikt mot fjällen och Storsjön.

Tomter i Sång­hus­vallen, etapp 5

Området är beläget 3-4 km från centrala Ås och ca 5 km från centrala Östersund. Här erbjuds du ett attraktivt boende som är både naturskönt och stadsnära. Alla tomterna i etapp 1-4 är sålda och området är snart bebyggt med ca 140 hus.

Etapp 5 omfattar 42 tomter avsett för småhus och flerfamiljshus. Infrastrukturen, i form av vägar, vatten- och avloppsledningar, gatubelysning, el och fiber är färdigställt i området.

Tomter till salu visas i karta och tabell nedan.

Intresserad? Anmäl dig till vår tomtkö!

För att få chansen att köpa en av tomterna i Sånghusvallen behöver du anmäla dig till vår tomtkö.

När din anmälan är registrerad får du en bekräftelse på din anmälan och din placering i tomtkön. Att vara placerad i Krokoms kommuns tomtkö i Sånghusvallen kostar 200 kronor i registreringsavgift.

Observera att registreringen i tomtkön endast avser Sånghusvallen etapp 5 och att du behöver ta del av bestämmelserna för tomtkö och godkänna dessa.

Fyll i dina uppgifter för anmälan till tomtkö Sånghusvallen
Fyll i dina uppgifter för anmälan till tomtkö Sånghusvallen
Jag har läst och godkänner bestämmelserna för tomtkö. * (obligatorisk)
Jag har läst och godkänner bestämmelserna för tomtkö.

Bestämmelser för tomtkö

1§ Sökande till tomt ska vara fysisk person som inte företräder byggintresset. Sökanden ska betala en registreringsavgift på tvåhundra kronor. Registreringsavgiften ska årligen betalas via faktura för att sökanden ska kvarstå i tomtkön. Betald avgift återbetalas inte.

2§ Registrering förutsätter att sökanden är myndig.

3§ Endast en person per hushåll får registrera sig i tomtkön. Däremot kan din partner stå som medsökande.

4§ Registreringen är personlig och får inte överlåtas.

5§ Efter skilsmässa eller varaktig separation äger en de sökande rätt att behålla platsen i tomtkön. Vem som ska kvarstå i kön ska meddelas skriftligen.

6§ Sökande som tilldelats tomt via kommunens tomtkö för bygge i egen regi avregistreras ur tomtkön.

7§ Registrering av sökande sker i datumföljd förutsatt att ansökan är komplett och avgift är betald senast fakturans förfallodatum.

8§ Den som registreras som tomtsökande är skyldig att omgående anmäla namnändring eller varaktig adressändring till den enhet som administrerar tomtkön. Har adressändring inte anmälts anses sökanden inte intresserad av att stå kvar i tomtkön och stryks därför.

9§ För att behålla sin plats i kön ska sökanden i början av varje år förnya sin ansökan. Detta sker genom att sökanden inbetalar administrationsavgiften som faktureras av kommunen. Har avgiften inte betalats inom 30 dagar anses sökanden inte intresserad av att kvarstå i tomtkön och stryks därför.

10§ Sökande som vid tre tillfällen tackat nej till att teckna köpekontrakt för tomt fördelad via tomtkön får inte längre stå kvar som sökande till tomt utan får ansöka om förnyad registrering.

11§ Villkor för förvärv av tomt. Sökanden som fått tomt fördelad genom kommunens tomtkö måste i huvudsak har färdigställt ett bostadshus inom två år från tillträdesdagen. Om inte det sker tillkommer ett vite på tiotusen kronor för den sökande. Sökanden som fått villatomt förbinder sig att bosätta sig på den på sådant sätt att köparen folkbokförs på fastigheten.

12§ Samhällsbyggnadsförvaltningen kan, efter särskild begäran, medge avsteg från angivna regler och villkor i den mån särskilda omständigheter i det enskilda fallet motiverar detta.

Införande av registreringsavgift till den kommunala tomtkön är i enlighet med i Krokoms kommunfullmäktige.
Kf § 79
Dnr KS 07/247

Information och pris för tomter i Sånghusvallen, etapp 5

Fastighets­beteckning

Areal kvadrat­meter

Pris kronor

Byn 1:349

1 472

550 000

Byn 1:363

1 412

550 000

Byn 1:364

1 282

550 000


Avgifter

Anslutningsavgifter för avlopp, dag- och spillvatten, samt el och fiber ingår i tomtpriset. Nybyggnadskarta ingår också i tomtpriset. Anslutning till kommunalt vatten och avlopp är ett krav.

Övriga kostnader i samband med bygget så som bygglov tillkommer.

Dekorationsbild
Hjälpte informationen på sidan dig?

Detalj­planer