Restavfall (sopkärl)

Restavfall är det som blir över när du har sorterat ur dina förpackningar och det
som du ska lämna på en återvinningscentral.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny