Textil och skor

Textil, kläder och skor ska återan­vändas om det går. Så ge bort, sälj vidare eller lämna in på second hand. Vissa affärer tar även tillbaka kläder i retur.

Utslitna kläder och skor kan slängas i kärlet för restavfall eller lämnas på återvinningscentral i containern för brännbart material. Tänk på att använda en genomskinlig säck.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny