Möbler/Kross

Större material som inte kan sorteras ut för återbruk eller materialåtervinning och som kan energiåtervinnas genom förbränning lämnas i denna behållare.

Om avfallet packas i säck ska den vara genomskinlig.

Mindre föremål (under 80 cm) ska lämnas i behållaren för Brännbart, eftersom det inte behöver krossas innan det skickas till förbränning.

Här hittar du mer information om våra återvinningscentraler

HÄR KAN DU läsA mer om vad som gäller för verksamheter och företag

Här hittar du information om Återbruket

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny