Läkemedel, sprutor, kanyler

Läkemedelsavfall lämnas på apotek i särskild påse eller behållare som hämtas på apoteken med undantag av cytotoxiska läkemedel eller cyto­statika som lämnas på återvinnings­central.

Kasserade sprutor och kanyler från egenvård läggs i godkända behållare för skärande och stickande avfall som tillhandahålls av apoteket. Fylld behållare lämnas till apotek.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny