Hushållssopor

Hushållssopor (restavfall) är det avfall som blir kvar när du sorterat ut det som kan återbrukas eller återvinnas.

Exempelvis: blöjor, dammsugarpåsar, diskborte, plåster, kuvert och kattsand.

Matavfall får tillsvidare slängas i sopkärlet om du inte har en egen godkänd kompost.

Förpackningar av papper, plast, glas och metall får inte slängas i sopkärlet, utan ska lämnas för återvinning på en återvinningsstation.

Farligt avfall exempelvis nagellack och småbatterier får inte slängas i sopkärlet, utan ska lämnas som farligt avfall på återvinningscentralen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny