Elavfall/Småelektronik

Småelektronik, till exempel hushållsapparater, elverktyg, mobiltelefoner och elektroniska leksaker, lämnas på återvinningscentralen eller till återförsäljare som tar emot småelektronik.

På återvinningscentralen i Krokom lämnas småelektronik som innehåller batterier i en egen behållare.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny