Elavfall/Ljuskällor och lysrör och lysrör

Lösa ljuskällor som till exempel glödlampor, LED-lampor och korta lysrör lämnas på återvinningscentralen eller till återförsäljare som tar emot ljuskällor.

Lysrör längre än 60 cm lämnas i egen behållare på återvinningscentralen eller till återförsäljare som tar emot lysrör.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny