Elavfall/Bilbatterier

Bilbatterier och andra startbatterier lämnas på en återvinningscentral eller till
återförsäljare som tar emot blybatterier.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny