Elavfall/Batterier

Småbatterier lämnas i batteriholk, på återvinningscentral eller till butiker som tar
emot småbatterier.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny