Elavfall/Batterier

Småbatterier lämnas i batteriholk på återvinningsstationen, på återvinningscentralen eller till återförsäljare som tar emot småbatterier.

Litiumbatterier som till exempel förekommer i verktyg, bärbara datorer och elcyklar ska lämnas på återvinningscentralen eller till återförsäljare som tar emot litiumbatterier.

Bilbatterier och andra startbatterier lämnas på en återvinningscentral eller till
återförsäljare som tar emot blybatterier.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny