Bygg och rivningsavfall

Mindre mängder bygg och rivningsavfall kan lämnas på återvinningscentral. Avfall från omfattande bygg-, renoverings- och rivningsarbeten klassas inte som avfall under kommunalt ansvar och omfattas inte av det kommunala renhållningsansvaret.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny