Brännbart

Brännbart avfall kan lämnas på någon av våra återvinningscentraler.

Material som inte kan sorteras ut för återbruk eller materialåtervinning och som kan energiåtervinnas genom förbränning lämnas i denna behållare.

Om avfallet packas i säck ska den vara genomskinlig.

Större föremål (över 80 cm) ska lämnas i behållaren för Möbler/Kross, eftersom det behöver krossas innan det skickas till förbränning.

Här hittar du mer information och öppettider

HÄR KAN DU läsA mer om vad som gäller för verksamheter och företag

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny