Ålåsen*

Månadshämtning under perioden oktober-maj.

Hämtningsveckor januari - maj veckorna 4, 8, 12, 16, 20.

Hämtningsveckor oktober-december veckorna 40, 44, 48, 52

Hämtnings­schema

Ställ fram ditt sopkärl senast klockan 07.00 på:

  • Måndagar
  • Jämna veckor