Avfall från företag

Företag och verksamheter är välkomna till våra återvinningscentraler. Man kan betala för varje besök eller köpa ett klippkort.

Klippkorten kan köpas på valfri återvinningscentral. Kostnaderna faktureras. Ett klippkort är giltigt två år från inköpsdatumet.

Här hittar du du pris på engångsbesök och klippkort

Här hittar du våra åter­vinnings­centraler och öppettider

Maxvolym för ett klipp är en normalstor och normallastad släpvagn eller en mindre företagsbil. Stora mängder, typ lastbil, tas inte emot. Kontakta i detta fall en privat avfallsentreprenör eller Gräfsåsens avfallsanläggning.

Farligt avfall

Företag och verksamheter hänvisas till den privata avfallsmarknaden (Stena och Lundstams) samt till Gräfsåsens avfallsanläggning.

Våra återvinningscentraler är inte gjorda för verksamhetsavfall och vi tar inte emot osorterat eller farligt avfall.

Avfallstaxa

I grundavgiften för dig som företagare ingår kostnader för administration, planering, kundservice och annan administration. Företag och verksamheter att kan lämna grovavfall på återvinnings­centralen mot avgift.

Här hittar du vad grundavgiften kostar för dig som företagare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny