Avgifter, regler och abonne­mang

Genom att sortera ditt hushållsa­vfall och lämna dina förpackningar på en åter­vinnings­station så kan du minska din avfalls­kostnad. Avfallstaxan är uppdelad i grundavgift, behållar­avgift och en rörlig tömnings­avgift.

Fakturorna skickas ut kvartalsvis i mars, juni, september och december.Klicka på underrubrikerna för att få information om vad avgiften innebär och vad den kostar dig.

Renhållningstaxa

Grundavgift

Grundavgift

Grundavgift betalas av alla som äger en bebyggd fastighet i Krokoms kommun. Grundavgiften täcker kostnader för återvinnings­centraler, administration, planering och kund­service. Vilken taxa man betalar beror på hur fastig­heten används.

Pris grundavgifter för småhus, flerfamiljshus och verksamheter

Fast avgift per år

Kostnad inklusive moms

Grundavgift småhus (permanentboende eller fritidshus)

600 kronor

Grundavgift flerfamiljshus (per lägenhet)

500 kronor

Grundavgift verksamhet/företag/förening

400 kronor

Ett flerfamiljshus är ett hus med tre eller fler lägenheter i samma huskropp.

Kärlhyra

Kärlhyra

Kärlhyra, eller behållaravgift, är hyran för ditt sopkärl. Sopkärlet hyr du av kommunen till en fast årskostnad. Du kan inte köpa ett eget sopkärl. Avgiften bekostar även inköp och underhåll av kärl. Kostnaden varierar beroende på kärlets storlek.

Pris kärlhyra fast avgift per år och behållare

Fast avgift per år

Kostnad inklusive moms

190 liters behållare

69 kronor

370 liters behållare

137 kronor

Rörliga avgifter

Rörliga avgifter

Rörlig avgift är avgiften för tömning av soptunnan. Är inte soptunnan full så kanske du inte behöver ställa fram den nästa gång sopbilen kommer.

Varje sopkärl har en tagg som registrerar när den har tömts. Taggen kommunicerar med en mottagare på sopbilen. I vårt system kan vi se exakt när din soptunna har tömts.

Genom att sortera ditt hushållsavfall och lämna dina förpackningar på en återvinningsstation kan du minska din rörliga kostnad.

Här hittar du till närmaste återvinningsstationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pris rörliga avgifter per tömning och behållare

Avgift per tömning och behållare

Kostnad inklusive moms

190 liters behållare

66 kronor

370 liters behållare

142 kronor

Övriga avgifter

Övriga avgifter

Om ditt kärl är orimligt tungt eller överfullt tillkommer en extra avgift då sopbilen tömmer det. Kärlets lock måste gå att stänga, annars är det överfullt. Har du mer avfall som inte ryms i soptunnan så kan du ställa det i en säck bredvid.

Om sopkärlet har gått sönder meddelar du kundcenter så lagar vi eller byter ut det. Har ditt kärl gått sönder av oaktsamhet debiteras du för ett nytt kärl samt utkörning.

kontakta kundcenter för att beställa ett sopkärl

Här finns mer information om sophämtning

Pris övriga avgifter

Avgift

Kostnad inklusive moms

Tilläggsavgift tungt kärl

125 kronor

Tilläggsavgift överfullt kärl

125 kronor

Utkörning/återtag/byte av kärl

150 kronor

Förstört kärl 190 liter

400 kronor

Förstört kärl 370 liter

650 kronor

Betalsäckar

Betalsäckar

Om det inte går att använda ett eget sopkärl ska betalsäckar användas för brännbart hushållsavfall. Betalsäckarna finns att köpa hos våra ombud.

Här hittar du våra ombud för betalsäckar

Pris betalsäckar

Finns att köpa hos våra betalsäcksombud

Kostnad inklusive moms

Betald sopsäck (130 liter) i anvisad behållare

50 kronor


Grovsopor

Grovsopor

Du kan beställa hämtning av grovsopor. Avfallet ska placeras på fastigheten vid farbar väg. Vi hämtar endast sorterat grovavfall som kommer från hushåll. Boende i flerbostadshus kan inte beställa budad hämtning

laddar ner be­ställnings­blankett för grovsoporlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pris hämtning av grovsopor

Hämtning av grovsopor

Kostnad inklusive moms

Budad grovavfalls­hämtning, per på­börjad 2 kbm (ungefär volymen av två disk­maskiner)

450 kronor

Exempel på grovsopor:

  • möbler
  • vitvaror
  • badkar
  • cyklar
  • gräsklippare

Latrin

Latrin

Latrinkärl finns att köpa på kommunhuset i Krokom eller på Återvinningscentralen i Krokom.

Pris latrinkärl

Exklusive/inklusive hämtning

Kostnad inklusive moms

Latrinkärl exklusive hämtning

200 kronor

Latrinkärl inklusive hämtning

625 kronor


Slamtömning

Slamtömning

Faktura på slamtöning skickas ut efter utförd tömning.

Här hittar du mer information om slamtömning

Pris på slamtömning

Tömning per anläggning

Kostnad inklusive moms

Slamtömning med avvattning

1 300 kronor

Slamtömning utan avvattning (endast specialfall, ej bokningsbar)

1 500 kronor

Extra slamtömning inom 14 dagar

1 850 kronor

Akut slamtömning inom 24 timmar

2 900 kronor

Slamtömning special

Offert

Extra våtvolym över 3 kbm (kr/kbm)

390 kronor

Extra påkopplad 10m-slang (utöver 20 m)

250 kronor/10 meter

Åter­vinnings­centrals­besök för verksamhet

Åter­vinnings­centrals­besök för verk­samhet

Företag och verksamheter är välkomna till våra återvinningscentraler. Man kan betala för varje besök eller köpa ett klippkort.

Här får du som företagare mer information om ditt besök på ÅVC

Kostnad för återvinningsbesök för företagare

Typ av besök

Kostnad inklusive moms

Engångsbesök

375 kronor

Klippkort 6 gånger

2 040 kronor


Hjälpte informationen på sidan dig?