Aktuellt från renhållning juni 2024

Picknick vid ett vattenfall

Här kan du läsa om hur du hanterar invasiva växter och dumpning på återvinningsstationerna. Krokoms kommun håller på att välja system för den fastighetsnära insamlingen. Snart kan se all avfallsinformation i en mobilapp.

Det här är den digitala versionen av följebrevet som skickas ut tillsammans med fakturan från renhållningen. Det här följebrevet skickades ut i samband med fakturan i juni 2024.

Här kan du ladda hem nyhetsbrevet som pdf Pdf, 549.6 kB.

Dumpning på återvinnings­stationerna

Sedan nyår sköter kommunen återvinningsstationerna där man lämnar förpackningar för återvinning.

Efter snösmältningen har vi storstädat stationerna – vi hoppas ni är nöjda med resultatet!
Tyvärr är avfallsdumpning och nedskräpning ett återkommande problem på de flesta stationerna.

Våra städinsatser kostar mycket pengar och kan påverka din avfallstaxa. Hjälp till att hålla snyggt genom att sortera ditt avfall rätt. På återvinningsstationerna ska du bara lämna förpackningar och tidningar. Allt annat ska lämnas i soptunnan, betalsäcken eller på en bemannad återvinningscentral.

Här kan du LÄSA MER OM ÅTERVINNINGSSTATIONER

HÄR FÅR DU SORTERINGSHJÄLP

Invasiva växter – så här hanterar du dem

Invasiva växter – så här hanterar du dem

Paketera växtdelarna i väl slutna påsar eller säckar. Kom ihåg att säckarna ska vara genomskinliga!
Mindre mängder kan du lägga i ditt kärl för restavfall. På återvinningscentralerna kan du lämna säckarna i behållaren för brännbart avfall. Invasiva växter ska aldrig komposteras eller läggas med
övrigt trädgårdsavfall.

Mer info om invasiva växter finns på länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blomsterlupin vid väg

Exempel på invasiva växter är blomsterlupin, parksallat, parkslide, jätteloka och vresros. De sprider sig snabbt och konkurrerar ut inhemska växter.

Fastighetsnära insamling av förpackningar och matavfall

Fastighetsnära insamling av för­packningar och matavfall

Från 2027 gäller ny lagstiftning som medför stora förändringar för avfallsinsamlingen. Alla kunder ska kunna lämna restavfall, matavfall och förpackningar närmare sin bostad så att det blir enklare att sortera och mer avfall återvinns.


Det finns olika typer av insamlingssystem och just nu utreder vi vilket system som blir bäst i vår kommun.

All avfallsinformation på ett ställe

All avfallsinformation på ett ställe

Så småningom kommer vi erbjuda en mobilapp, där all avfallsinformation finns samlad. I appen kan du få snabb och enkel sorteringshjälp, se öppettider och få påminnelser om när du ska ställa ut ditt kärl för tömning. Mer information kommer under året.

Meny