Att få vara frisk längre

Illustration huvudroll

Hos oss i Krokoms kommun har alla medarbetare en huvudroll.
Anne-Marie är undersköterska men fokuserar lite extra på demenssjuka i höst. Målet med projektet är att de äldre ska kunna få bo kvar så länge det går i sin trygga miljö.

Jag arbetar som undersköterska i Offerdal hemtjänst. Jag trivs väldigt bra, det är ett mycket socialt arbete som innebär många olika möten med våra äldre och hjälpbehövande, samt med andra yrkeskategorier. Förutom detta innebär det många mil med bil då vi har långa avstånd här i Offerdal.

En förutsättning för att trivas i hemtjänsten är ett intresse för människors olika personlighet och en vilja att hjälpa dem till en bättre vardag. Att tycka om att ge service är också en god egenskap. En dag i mitt arbete kan innebära daglig omvårdnad, medicingivning, hjälp med insulin, stöd vid dusch inköp samt mycket mera.

I det här arbetet kan man få vara något av en tusenkonstnär då man aldrig riktigt vet vad dagen kommer att bjuda på.

En dag när man lyckats nå någon på ett bra sätt , fått till en personlig kontakt och lyckats hjälpt till med något som varit besvärligt . Det kan tex vara momentet dusch , då känns det bra i hjärtat och arbetet känns meningsfullt.

I höst har jag fått förmånen att delta i projekt demens inom hemtjänsten, att jag blev tillfrågad beror på att jag gått en utbildning på distans i Skellefteå, den heter utbildning till demensspecialiserad undersköterska. Det är en utbildning som jag verkligen rekommenderar undersköterskor att gå. Den ger mycket kunskap och ger även en personlig utveckling som jag haft mycket glädje av.

I projektet om demens hoppas vi få till ett bättre samarbete mellan olika aktörer som till exempel rehab, distriktssköterskor, hälsocentralerna och hemtjänsten. Vi i projektet vill att det ska leda till förbättrat arbetssätt som stöttar den äldre i hemmet. Att den äldre så långt det är möjligt ska kunna bo kvar i en bra miljö och kunna motverka ensamhet. Det är viktigt att utveckla kontaktmannaskap och genomförandeplaner så de blir ett naturligt arbetsredskap i arbetet. En målsättning är att kunna ta hjälp av ny teknik och att ta vara på varandras yrkeskunnande för att därmed bidra till bättre vård.

  • Anne-Marie Andersson
  • Undersköterska och projektledare demens

Meny