Translate site

Startsida Krokoms kommun

Särskilda behov

Skolan har skyldighet och ansvar för att ta hänsyn till barns och ungas olika behov och intressen. Det kan uppstå behov av särskilt stöd som kan bero på fysiska, psykiska, sociala eller kulturella orsaker.

Skolan måste utreda om en elev behöver särskilt stöd. Finns ett behov ska ett åtgärdsprogram upprättas. Man kan även besluta att göra en basutredning.

Vilken typ och omfattning av stöd som behövs beror på vad skolan, eleven och vårdnadshavarna kommer fram till. Stödet arbetas fram i samarbete med barn- och elevhälsoteamet på skolan.

Specialpedagogiska myndigheten (SPSM)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en statlig resurs för skolorna i arbetet med elever i behov av stöd.

Exempel på stödinsatser:
Anpassad studiegång
Studiehandledning på modersmålet
Hörselpedagoger
Läs- och skrivpedagoger
Handledning till pedagoger

Viktigt att veta

Ta kontakt med rektorn på din skola om du har frågor om särskilt stöd.

Uppdaterad 2016-11-09 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »