Translate site

Startsida Krokoms kommun

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 1 mars 2017

Den 1 mars 2017 inför Krokoms kommun höjd högsta avgiftsgrundande inkomst för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Höjningen beror på att Skolverket har höjt inkomsttaket. Från den 1 mars 2017 är taket 45 390 kr per månad före skatt.

Högsta avgiftsbelopp per månad från och med 1 mars 2017:

Avgift för barn 1 år till och med den 31 juli det år barnet fyller 3 år

  • Barn 1: 3 procent av inkomsten – dock högst 1 362 kronor/månad
  • Barn 2: 2 procent av inkomsten – dock högst 908 kronor/månad
  • Barn 3: 1 procent av inkomsten – dock högst 454 kronor/månad

Avgift från och med 1 augusti det år barnet fyller 3 år till och med 12 års ålder

  • Barn 1: 2 procent av inkomsten – dock högst 908 kronor/månad
  • Barn 2: 1 procent av inkomsten – dock högst 454 kronor/månad
  • Barn 3: 1 procent av inkomsten – dock högst 454 kronor/månad

Från och med fjärde barnet är omsorgen gratis.

Har du frågor kring avgifter? Kontaktuppgifter hittar du här till höger.


Uppdaterad 2017-02-06 av Thory Andersson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »