Translate site

Startsida Krokoms kommun

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 1 mars 2016

Från och med den 1 mars 2016 höjs inkomsttaket för maxtaxan. Det innebär att hushåll med en sammanlagd inkomst över 42 890 kr/mån får höjda avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Den höjda avgiften beror på att Skolverket höjer inkomsttaket för maxtaxa, från
42 890 kr/mån till 43 760 kr/mån. Nivåerna gäller under perioden 1 mars 2016 till 31 december 2016.

Högsta avgiftsbelopp per månad från och med 1 mars 2016:

Avgift för barn 1 år till och med den 31 juli det år barnet fyller 3 år är

  • barn 1: 3 procent av inkomsten – dock högst 1 313 kronor/månad
  • barn 2: 2 procent av inkomsten – dock högst 875 kronor/månad
  • barn 3: 1 procent av inkomsten – dock högst 438 kronor/månad

Avgift från och med 1 augusti det år barnet fyller 3 år till och med 12 års ålder är

  • barn 1: 2 procent av inkomsten – dock högst 875 kronor/månad
  • barn 2: 1 procent av inkomsten – dock högst 438 kronor/månad
  • barn 3: 1 procent av inkomsten – dock högst 438 kronor/månad

Från och med fjärde barnet är omsorgen gratis.

Uppdaterad 2015-12-21 av Thory Andersson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »