Translate site

Startsida Krokoms kommun

Mobbning, trygghet, säkerhet

Vad är mobbning?

Mobbning kan vara viskningar, blickar, skratt, knuffar, slag och elaka ord. Det kan också vara taskiga sms, mejl eller inlägg på facebook eller om man blir förföljd på nätet.

Mobbning kan också vara att någon blir utfryst bara för att personen inte klär sig som andra tycker att man ska klä sig, eller för att man ser ut på speciellt ett sätt. Det kan vara att man inte får vara med, eller att folk sprider rykten om en. Om det får någon att må dåligt, är det mobbning.

Information till unga om mobbning:

UMO – din ungdomsmottagning på nätetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
1177 – Stöd och hjälp för barn och unga i Jämtlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så här står det i skollagen

Skollagens kapitel 6 reglerar förskolans och skolans arbete med åtgärder mot kränkande behandling och mobbning. Förskolan/skolan ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka mobbning och kränkande behandling av barn och elever.

En plan mot kränkande behandling ska upprättas varje år. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder man avser att arbeta med under läsåret för att förebygga och förhindra kränkande behandling, samt en uppföljning av föregående läsårs insatser.

Vid misstanke om kränkningar/mobbning är förskolan/skolan skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna/mobbningen samt vidta åtgärder för att förhindra kränkande behandling/mobbning i framtiden.

Varje läsår ska skolan arbeta efter tolv punkter för att uppfylla kraven i kvalitetssäkringen av programmet:

 • Två gånger per år träffas all personal som arbetar vid skolan för att utvärdera den gällande likabehandlingsplanen och upprätta mål för den nya planen.
 • Under läsåret håller man minst fem möten med pedagogisk personal där man bland annat arbetar med frågor som skolans rastvärdssystem, rutiner för att utreda och åtgärda mobbning och information till föräldrar om skolans förebyggande arbete.
 • Varje år genomförs en introduktionskurs för nyanställda inom Barn- och utbildningsförvaltningen om kommunens arbete med att förebygga och åtgärda kränkningar och mobbning.
 • Varje år genomförs en anonym enkät bland eleverna om förhållandena på skolan. Enkäten används sedan som ett underlag för att ta fram målen i den kommande likabehandlingsplanen.
 • Skolorna ska granska och vid behov revidera sina rastvärdssystem utifrån resultaten i enkäten och genomförda skolgårdskartläggningar.
 • Skolans regler mot mobbning ska tillämpas av all personal.
 • Läraren ska hålla två klassmöten per månad, där eleverna ges tillfälle att diskutera, reflektera och arbeta med värdegrundsövningar med syfte att öka trivsel och minska kränkningar och mobbning.
 • Mobbing ska tas upp som en punkt vid Elevrådets möten två gånger per år.
 • Elevens mentor ska ha enskilda samtal med sina elever kring kränkningar och mobbning.
 • Föräldrar och vårdnadshavare ska informeras om skolans förebyggande och åtgärdande arbete, vid föräldramöten och utvecklingssamtal.
 • Skolans personal ska ha god kännedom om skolans rutiner gällande utredning och åtgärder kring kränkningar och mobbning.
 • Skolan ska utarbeta en kvalitetsplan som visar hur skolan ska arbeta för att säkra kvaliteten i arbetet enligt ovanstående punkter.
Uppdaterad 2016-03-02 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »