Translate site

Startsida Krokoms kommun

Kvalitet och utveckling

Systematiskt kvalitetsarbete

Vi som arbetar inom barn- och utbildning har en strävan att alltid arbeta för en bättre kvalitet i våra verksamheter. Till vår hjälp har vi en rad olika stöd beroende på var i verksamheterna vi befinner oss. Det är främst två syften som vi har gemensamt för vårt kvalitetsarbete. Dels ska det vara utvecklande och dels ska det fungera uppföljande och utvärderande för verksamheterna.

Utvecklingsarbete

Utvecklingsarbetet inom förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola följer en framtagen modell med koppling mellan vision, mål, resultat och åtgärd. Modellen innebär bland annat att samtliga enheter årligen beskriver sin verksamhet i en utvecklingsplan och i en kvalitetsrapport.

Kvalitetsrapport

Årligen sammanställer alla enheter inom förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola, samt alla utbildningsområden en kvalitetsrapport som beskriver det systematiska kvalitetsarbetet från det läsår som gått.

Workshop

En dag varje år träffas tjänstemän och politiker för att kommunicera det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans.


Kvalitetsredovisning 2003PDF
Kvalitetsredovisning 2004PDF
Kvalitetsredovisning 2005PDF
Kvalitetsredovisning 2006PDF
Kvalitetsredovisning 2007PDF
Kvalitetsredovisning 2008PDF
Kvalitetsredovisning 2009PDF
Kvalitetsredovisning 2010PDF
Kvalitetsredovisning 2011PDF
Kvalitetsredovisning 2012PDF
Kvalitetsrapport 2013PDF
Kvalitetsrapport 2014PDF
Kvalitetsrapport 2015PDF

Uppdaterad 2016-06-16 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »