Translate site

Startsida Krokoms kommun

Naturvetenskap- och teknikutveckling

Inom Krokoms kommun finns två förskollärare som jobbar 20 procent vardera som Naturvetenskap- och Teknikutvecklare.

I Krokoms kommun har två förskollärare under perioden 2013-2016 arbetat 40 % med att utbilda och vidareutbilda kollegor till att bli s k NT-inspiratörer för att på så vis kunna inspirera till nyfikenhet och skaparlust kring naturvetenskap och teknik.

Satsningen på NT-utvecklare och NT-inspiratörer ska bidra till att höja pedagogernas trygghet, vilja, kompetens och mod att leda barnens lärande inom naturvetenskap och teknik.

Bakgrund

Bakgrunden till satsningen på NT-utvecklare är ett uppdrag som regeringen gett till Skolverket. Kommunerna har fått ansöka om att få delta. Krokoms kommun har beviljats två platser.
Pedagogerna genomgår en treårig utbildning i skolverkets regi under perioden 2013-2016.


Uppdaterad 2017-07-18 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »