Translate site

Startsida Krokoms kommun

Förskolor i Krokoms kommun

I vår kommun finns idag 25 kommunala förskolor. De bedriver pedagogisk verksamhet för barn som är 1–5 år gamla.

Förskolan är till för att ge yngre barn omsorg då deras föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Barn till föräldralediga eller arbetslösa erbjuds allmän förskola.

All verksamhet styrs av skolverkets läroplan (Lpfö 98). Den pedagogiska verksamheten ska vara utvecklande för barnet och i Krokoms kommun arbetar vi med bland annat normer och värden, lära i naturen och TRAS (tidig registrering av språkutveckling). För oss är det viktigt att barnen är delaktiga och att de får vara med och påverka sin vistelse i förskolan.

Beskrivning av rektorsområdena och vilka orter som ingår

Uppdaterad 2017-01-30 av Malin Lodesjö

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »