Translate site

Startsida Krokoms kommun

Kontaktuppgifter elevhälsa

Verksamhetschef
Eva Bromée, 0640 168 31 eva.bromee@krokom.se

Skolpsykologer
Mattias Elg, 0640 168 39, mattias.elg@krokom.se

Emilie Moberg, 0640 168 34, emilie.moberg@krokom.se

Sandra Daebel, 0640 168 34, sandra.daebel@krokom.se (föräldraledig till 180101)

Skolläkare
Erik Malers, kontaktas via skolsköterska eller verksamhetschef

Skolsköterskor
Susanne Håkansson, 0640 168 33, susanne.hakansson@krokom.se
- Nyhedens skola, Hissmoskolan och Kvarnbacksskolan

Gunilla Magnusson, 0640 168 45, gunilla.magnusson@krokom.se
- Dvärsätts, Rödöns, Näldens, Hovs och Trångsvikens skolor

Jan-Anders Haglund, 0640 168 44, jan-anders.haglund@krokom.se
- Föllinge skolområde, Sånghusvallen och Änge skola

Maria Kingstad, 0640 172 08 maria.kingstad@krokom.se
- Ås skola

Karin Fröjd, 0640 168 58 karin.frojd@krokom.se
- Änge, Kaxås och Aspås skolor

Skolkuratorer
Linda Johannesson, 0640 168 35, linda.johannesson@krokom.se
- Nyheden, Hissmoskolan och Kvarnbackskolan

Per-Ola Wallehed, 0640 168 46, per-ola.wallehed@krokom.se
- Föllinge skolområde och Aspås skola

Alexandra Sture, 0640 168 37, alexandra.sture@krokom.se
- Ås och Sånghusvallens skola

Emma Aspman, 0640 168 36, emma.aspman@krokom.se
- Hov, Nälden, Rödön och Trångsviken

Specialpedagoger
Margita Olofsson, 0640 168 42 margita.olofsson@krokom.se
- Kontaktperson för särskolan, Änge skola

Lotta Åsander, 0640 168 32 lotta.asander@krokom.se
- Kontaktperson för särskolan

Inger Harryson, 0640 168 40, inger.harryson@krokom.se
Föllinge skola

Uppdaterad 2017-05-02 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »