Translate site

Startsida Krokoms kommun

Regler för skoterkörning

Sedan 1 december 2013 gäller lokala trafikföreskrifter som reglerar skotertrafiken i tätbebyggt område i Krokoms kommun.

De lokala trafikföreskrifterna kompletterar trafikförordningen som innehåller regler om hur vi ska uppträda i trafiken. Trafikförordningens regler är generella över hela landet medan de lokala föreskrifterna innehåller regler för ett begränsat område. Den 20 november 2013 beslutade bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun om lokala trafikföreskrifter om förbud för motordrivna fordon i terräng inom tätbebyggda områden på snötäckt mark.

Förbudsområdena är Aspås, Dagsådalens skjutfält, Föllinge, Krokom/Dvärsätt, Nälden/Vaplan, Trångsviken, Ytterån, Änge och Ås.

Föreskrifterna gäller även på följande platser:

  • inom iordningställda särskilt utmärkta campingplatser
  • inom skidbackar samt kälkbackar
  • i skidspår som försats med fast markering
  • på fotbollsplaner och golfbanor, vilket har försetts med utmärkning om förbud mot trafik med terrängskoter

Mer information (inkl kartor) hittar du under "Läs mer" här till höger.

Uppdaterad 2016-08-09 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »