Translate site

Startsida Krokoms kommun

Förbud mot tomgångskörning

Kungörelse om föreskrifter om förbud mot tomgångskörning för Krokoms kommun, utfärdad den 14 juli 1987.

Med stöd av 11 § hälsoskyddsförordningen (1983:616) har kommunfullmäktige i Krokoms kommun den 24 juni 1987 beslutat om utvidgning av tomgångskörningsförbud inom Ås, Krokom, Nälden, Änge, Trångsviken och Föllinge tätorter till tre (3) minuter, som framgår av kartorna nedan. Tidigare föreskrift om tomgångsförbud avseende Genvägen i Krokom ska inte längre gälla.


Ås

Krokom

Nälden

Änge

Trångsviken

Föllinge

23 FS 1987:23, Jämtlands läns författningssamling, Länsstyrelsen

Uppdaterad 2014-08-26 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »