Translate site

Startsida Krokoms kommun

Trafik och gator

Inom tätorten Krokom är det kommunens samhällsbyggnadsförvaltning (fastighetsenheten) som ansvarar för drift och underhåll av väg-, gång- och cykelvägnätet (förutom Offerdalsvägen), gatubelysning, torghandel, skyltning och parkeringsövervakning med mera.

Trafikverket ansvarar för de allmänna vägarna som inte är kommunala, till exempel E14, länsvägarna, Offerdalsvägen och Rödövägen.

Förutom de kommunala och allmänna vägarna finns det många enskilda vägar där det i regel är en lokal samfällighetsförening som ansvarar för skötseln.

Bygg- och miljönämnden, tillika Trafiknämnd, har myndighetsansvar för lokala trafikföreskrifter.

Om du vill läsa mer om alla gällande trafikföreskrifter kan du göra det på transportstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats.

Uppdaterad 2017-04-06 av Malin Lodesjö

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »