Translate site

Startsida Krokoms kommun

Snöröjning, sandning och städning

Framkomlighet är målet!

Till grund för vinterväghållningen ligger målet att erbjuda medborgarna och näringslivet en säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad.

Målet för vinterväghållningen är att gator samt gång- och cykelvägar ska vara framkomliga för tillåtna fordon och gående. Halkbekämpningen ska vara sådan att gata, gång- och cykelväg kan trafikeras säkert. Undantag får endast förekomma vid extrema väderförhållanden.

Vinterväghållningen ska utifrån fastställda ramar och rutiner planeras så effektiv som möjligt. Det är inte rimligt ur kostnadssynpunkt att hålla sig med sådana resurser att snöröjning omedelbart kan utföras i hela kommunen samtidigt. Därför prioriteras gator, gång- och cykelvägar där behovet anses vara störst.

Sandning av egen infart

På Rydells väg 2 i Krokom (nedanför gamla kommunförrådet) finns en sandlåda där du som fastighetsägare kan hämta sand för sandning av din infart.
Max två hinkar per hushåll.

Trafikverkets vägar

Där Trafikverket är väghållare, d v s på våra "stora" vägar, och det uppstår problem med till exempel snöröjning, borttagning av grus, bilar parkerade efter vägkanten eller sopor och avfall vid vägkanten ska man ringa Trafikverkets växel, telefon 0771 921 921.

Välj tonval 3 (väg, järnväg, färja), tonval 1 (väg), tonval 3 (övriga frågor). Då förmedlas ditt ärende till trafikledningen.

Uppdaterad 2015-12-16 av Thory Andersson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »