Translate site

Startsida Krokoms kommun

Medborgardialog kring revidering av Länstransportplan

Länstransportplanen styr hur statliga medel till investeringar i transportinfrastruktur i Jämtlands län ska fördelas.

Den nuvarande Länstransportplanen 2015-2025, ska revideras och vi bjuder därför in till medborgardialoger vid två tillfällen och på två orter:

  • Föllinge den 28 november kl 19.00 på Ragnars café
  • Ås den 8 december kl 19.00 i Ås skola, matsalen

Representanter från Krokoms kommun informerar om revideringsprocessen. Dina frågor, synpunkter och önskemål är viktiga och kommer att samlas in och sammanställas.

Uppdaterad 2016-11-23 av Thory Andersson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »